na západě Číny v Urumči (Urumči, Čína)

Close window