záře nad majákem Baily (Howth, Irsko)

Close window